בהצלחה לשני הצדדים

הזירה שלכם להחליט ולהשפיע

לא תמיד ניתן להוכיח אם הניוז שהרגע צרכנו היה פייק. במקרים רבים, יש שני צדדים שכל אחד מהם טוען שהאמת בצד שלו. אז הדיל הוא כזה: אנחנו נציג בפניכם את טענות הצדדים ואתם תקבעו בהצבעה מי לטעמכם צודק. צאו להצביע!